POZASTAVENIE VÝKONU ADVOKÁCIE JUDR. ADRIANY KRAJNÍKOVEJ