ŠKOLSKÁ KARTIČKA SLOBODY. Vzdelávanie žiakov je zaručené prezenčnou formou. Dištančná forma je iba výnimka zo zaručenej prezenčnej formy. To z dôvodu na strane štátu (školy), nie na strane žiaka! Anarchia z hlavy ministerstva školstva!