PRAHA – masová demonštrácia – dejiny sa lámu vždy v Prahe