Podanie Generálneho prokurátora na Ústavný súd v zmysle (aj) mojej námietky. Konkrétne k § 59b Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia.