Covidový trestný tribunál – Žaloba na náhradu škody a trestné oznámenie za nútenú izoláciu a nútený odber ľudského biologického materiálu na testovanie.