ZADRŽANÝ MAJITEĽ PREVÁDZKY Moto PUB Prešov umiestnený do cely predbežného zadržania.