Uznesenie vlády alebo nariadenie vlády o núdzovom stave ? Uznesenie súdu alebo rozsudok súdu o rozvode manželstva ?