TRESTNÉ OZNÁMENIE NA MIKASA ODMIETNUTÉ ! PEČIATKA. PODPIS.