TRESTNÉ ČINY POD VLAJKOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY a JUDr. Peter Weiss ako „živý človek“