ŠTÁT „KRADNE“ DEŤOM DUŠE… Podnecovanie na páchanie trestného činu ohrozovania mravnej výchovy a neplnenia školskej dochádzky. Nazýva sa to ochrana verejného zdravia.