Stačí sa vrátiť SPÄŤ NA ZAČIATOK. Na Slovensku NEMÁME NÚDZOVÝ STAV … Slováci v zahraničí poďte domov bez izolácie, bez testov a iných nezmyslov !