SKONČIL NÚDZOVÝ STAV, KTORÝ TU de iure NIKDY NEBOL. Vyhlášky hlavného hygienika boli právne irelevantné v pseudo-núdzovom stave a také sú aj pre stav mimoriadnej situácie.