PREVÁDZKY VEREJNÉHO STRAVOVANIA ostávajú naďalej OTVORENÉ !