Polícia SR v Trenčíne-Zlatovce nepozná právny pojem „skutková podstata trestného činu“ a „skutková podstata priestupku“. A riaditeľka školy Mgr. Mária Hančinská na svojho žiaka volá covidovú políciu…!