NÁTLAK na TESTOVANIE ŽIAKOV. SEGREGÁCIA A obmedzenie ich RIADNEHO prístupu ku vzdelaniu !