Len tak, pre radosť LGBTI sa zmenila definícia lásky a vypadol z nej symbol života