JUDr. Adriana Krajníková zlomila covidový trestný rozsudok