FIASKO SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY PRI POZASTAVENÍ ČINNOSTI JUDr. ADRIANY KRAJNÍKOVEJ … nevyšlo to akosi