DISKRIMINÁCIA AKO PRÁVO a POVINNOSŤ PRIAMO VLOŽENÁ DO ZÁKONA č. 355/2007 Z. z. a ZBAVENIE SA TEJTO ZODPOVEDNOSTI VEREJNÝMI ČINITEĽMI … podpísaná Zuzana Čaputová