Charakter JUDr. Adriany Krajníkovej vs. kádrovacie praktiky „národnej sily“