Súdny a administratívny spis – odopieranie vstupu do školy bez rúška