Obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí, a Karanténne povinnosti osôb pri vstupe na územie SR