Kto je tu bláznom a fašistom ?! Občania, alebo ich ministri…