Nátlak Polície SR v Trenčíne-Zlatovce a riaditeľky strednej školy Mgr. Márie Hančinskej na žiaka pokračuje… Všetci aktéri páchajú trestnú činnosť!