OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE, Odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie priestupkov, Mgr. FILIP ZELEŇÁK vedúci oddelenia, stíha občana za priestupok proti OBČIANSKEMU spolunažívaniu voči policajtom v službe!