NOVÁ APLIKÁCIA WWW.VEREJNYCINITEL.SK KARTIČKA PRAVDY – PROTIARGUMENTY NA „ARGUMENTY“ POLÍCIE NA PREKRYTIE DÝCHACÍCH CIEST