Na Hlavnej pošte Košice 1 ma dnes obmedzili na osobnej slobode. SBS-kár s vedúcou zmeny ma uzamkli v budove… !