JUDr. Adriana Krajníková – GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA, I. diel