JUDr. Adriana Krajníková, 21.11.2020 – stretnutie s klientmi, priateľmi a verejnosťou.