ŠTÁTNY TEROR ! Zastrašovanie občanov políciou Slovenskej republiky …