PETER KOTLÁR – AMNESTIA NA PRIESTUPKY. ADRIANA KRAJNÍKOVÁ – toto je najhoršie riešenie! Riešenie je vyhlásiť Mikasové akty za NULITNÉ, NIČOTNÉ.