PANDEMICKÁ ZMLUVA S WHO – OBRAZ KONŠTANTNEJ INFEKČNOSTI PRIESTORU a POTREBY GLOBÁLNEJ „OCHRANY“