STANOVISKO JUDr. ADRIANY KRAJNÍKOVEJ K JEJ PREDVEDENIU NA POLÍCIU DŇA 26.8.2023 … JE ZA TÝM KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ V KOŠICIACH. ZVUKOVÁ NAHRÁVKA, KTORÁ TU NEMALA BYŤ, PREUKAZUJÚCA KRIMINALITU AJ VYSOKÝCH ZLOŽIEK POLÍCIE.