OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE, Ing. EDUARD BELUŠÁK VEDÚCI ODBORU KRÍZOVÉHO RIADENIA, A JEHO „TOP“ PRÁVNY NEZMYSEL. DOKEDY BUDE HRA NA NAHÉHO KRÁĽA POKRAČOVAŤ….??? A PREČO VLASTNE…?