JUDr. Adriana Krajníková, 28.11.2020 – stretnutie s klientmi, priateľmi a verejnosťou.