Nátlak Polície SR v Trenčíne-Zlatovce a riaditeľky strednej školy Mgr. Márie Hančinskej na žiaka pokračuje… Všetci aktéri páchajú trestnú činnosť!

NASAĎ SI RÚŠKO, INAK ŤA ODVEDIE POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY…! Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín, riaditeľka školy Mgr. Mária Hančinská: ak nechceš rúško, DAJ ŽIADOSŤ O INDIVIUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN a potom pôjdeš na komisionálne skúšky. Ale tam si musíš dať rúško! Tak si vyber študent… Polícia SR v Trenčíne odviedla žiaka … Čítať ďalej Nátlak Polície SR v Trenčíne-Zlatovce a riaditeľky strednej školy Mgr. Márie Hančinskej na žiaka pokračuje… Všetci aktéri páchajú trestnú činnosť!