SKONČIL NÚDZOVÝ STAV, KTORÝ TU de iure NIKDY NEBOL. Vyhlášky hlavného hygienika boli právne irelevantné v pseudo-núdzovom stave a také sú aj pre stav mimoriadnej situácie.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva na nariadenie opatrení sú za každého stavu právne nulitné preto, že formálne ÚVZ nie je orgánom spôsobilým vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, pretože k tomu nemá delegované osobitné splnomocnenie zákona č. 355/2007 Z.z., teda „vyhlášky“ trpia nedostatkom právomoci orgánu, ktorý ich vydal, pričom tvorba týchto „vyhlášok“ súčasne obchádza Zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych … Čítať ďalej SKONČIL NÚDZOVÝ STAV, KTORÝ TU de iure NIKDY NEBOL. Vyhlášky hlavného hygienika boli právne irelevantné v pseudo-núdzovom stave a také sú aj pre stav mimoriadnej situácie.