Týranie a sexuálne zneužívanie dieťaťa

Porušovanie práv a záujmov maloletého dieťaťa  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrom pre deti a rodiny. Namiesto pomoci ohrozenému dieťaťu, a zvereniu ho do náhradnej osobnej starostlivosti jemu blízkej osoby, do ktorej si to 14. ročné, s veľkou pravdepodobnosťou týrané dieťa, žiada, a ktorá osoba objektívne spĺňa predpoklady, slovenský úrad – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hlohovec (ÚPSVR), vedie boj … Čítať ďalej Týranie a sexuálne zneužívanie dieťaťa