Podanie Generálneho prokurátora na Ústavný súd v zmysle (aj) mojej námietky. Konkrétne k § 59b Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia.

§ 59b Zák. č. 355/2007 Z.z. JE TÝM USTANOVENÍM, NA ZÁKLADE KTORÉHO ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VYDÁVA NEZÁKONNÉ VYHLÁŠKY ! Po novelizácii označeného zákona dňa 14.10.2020, kde dovtedy vydával nezákonné OPATRENIA. Jedno horšie ako druhé, a druhé horšie ako prvé. To preto, že ÚVZ nemôže vydávať žiadne „opatrenia“ počas ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, v akom … Čítať ďalej Podanie Generálneho prokurátora na Ústavný súd v zmysle (aj) mojej námietky. Konkrétne k § 59b Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia.