Keď vláda Slovenskej republiky mi pozorne načúva, ide podľa mojich zákonných „hoaxov“ a potvrdí tak nezákonnosť vyhlášok. Usvedčuje samú seba a svojich súdruhov.

Vláda SR svojimi hara-kiri uzneseniami potvrdila nezákonnosť vydávania vyhlášok ÚVZ ! Zatiaľ iba tých do 7.4.2021. Vo svojich podaniach (odvolaniach, odporoch, žalobách a pod.) týkajúcich sa namietania nezákonnosti vydávania vyhlášok Úradom verejného zdravotníctva a regionálnymi úradmi zdravotníctva poukazujem okrem iného na skutočnosť, že publikovanie týchto vyhlášok vo Vestníku vlády je bez akejkoľvek opory v zákone. … Čítať ďalej Keď vláda Slovenskej republiky mi pozorne načúva, ide podľa mojich zákonných „hoaxov“ a potvrdí tak nezákonnosť vyhlášok. Usvedčuje samú seba a svojich súdruhov.